Futsal Regler


Reglerne i Futsal er blevet ændret en del gennem årene, siden det første regelsæt så dagens lys i 1933 (se Futsals historie). De seneste tilpasninger blev gennemført i forbindelse med, at FIFA gjorde Futsal til en del af den officielle fodboldfamilie i 1989. Fælles for alle regelændringer gennem tiderne har været ønsket om at gøre spillet så intensivt og teknisk funderet som muligt. Derfor har Futsal lige fra begyndelsen været åben for inspiration fra andre idrætsgrene som Basketball, Hockey & Håndbold, og mange af de centrale karakteristika kan de fleste uden tvivl kende fra disse og andre idrætsgrene.


Regelsættet i sin fulde længde er i sagens natur en større sag, som interesserede kan læse her. Har man brug for et hurtigt overblik, har FIFA udgivet en fin lille introvideo (se nedenfor), der viser de væsentligste regler & principper. Hovedtrækkene vil også kort blive gennemgået i det nedenstående. I børne- og ungdomsfutsal vil reglerne være tilpasset de enkelte årgange. Disse tilpasninger vil stå under holdsider for de enkelte årgange.


FIFA regelvideo

Banen

Futsal har historisk set været spillet på alle typer af baner. Da Futsal i dag primært spilles indendørs, er den officielle størrelse i store og hele identisk med størrelsen på en håndboldbane. Inklusiv størrelsen på målene og målfelt. Nærmere om banen kan ses på denne lille video.Bolden

Bolden er nok det mest karakteristiske ved Futsal. I modsætning til en almindelig fodbold har en Futsal et meget lavt bounce og er tungere. Dette gør, at bolden ikke hopper så meget som en almindelig bold og generelt er mindre levende & dermed nemmere at håndtere. Se nærmere om bolden her.Antallet af Spillere

Antallet af spillere: Et Futsalhold består af 5 spillere hvoraf en af målmand. Et hold må have op til 7 udskiftningsspillere, og der spilles med flyvende udskiftning efter de samme principper som i håndbold. Nærmere om reglerne for antallet af spillere og udskiftning kan ses her.Spillernes Udstyr

Futsal spilles i almindelige indesko, og da Futsal er en kontaktsport også altid med benskinner. Nærmere om udstyret her.Frispark

Futsal spilles efter de samme regler som udendørsfodbold, når det handler om frispark og straffespark. Dvs. at der både kan gives direkte og indirekte frispark. Ved alle frispark skal modstanderen være minimum 5 metere væk, og de skal tages inden 4 sekunder. En regel der også gælder ved begyndelsesspark, indspark & hjørnespark. Bliver der begået frispark tildeles et stareffespark som tages fra 6 meterlinjen (straffesparksfeltet). En særlig regel i Futsal er, at der spilles med akkumuleret frispark efter regler, der minder om dem, man bruger i barsketball. I seniorfodbold må man begå 5 frispark uden ydereligere konsekvenser. Fra og med det 6. frispark tildeles et 'straffespark' fra et punkt 10 meter fra mål (3 meterlinjen på en håndboldbane). I kampe med reduceret spilletid er antallet af 'gratis' frispark typisk også færre. Se mere om akkumuleret frispark her.


Indspark

Når bolden passere sidelinjen er der indspark. I Futsal tages alle 'indkast' nemlig som et indspark, hvor bolden placeres på linjen og sættes i gang med et spark. Alle indspark skal tages inden 4 sekunder og er indirekte. Mere om indspark her.Målmand og Målkast

Som udgangspunkt spiller målmanden efter de samme regler som i almindelig fodbold. En målmand må således både parere med hænderne og samle bolden op. Når målmanden sætter bolden i spil, når den har passeret baglinjen, så skal det ske med et kast. Målmanden må ikke sætte bolden i spil med et spark. Denne begrænsning gælder ikke, hvis målmanden har samlet bolden op. Den nok sværeste rgel for målmanden er nok, at han kun må røre bolden en gang på egen banehalvdel, når holdet er i boldbesiddelse. Det vil sige, når bolden har været ude til målkast, så må målmanden ikke få bolden igen før en modstandere har rørt bolden. Det samme gælder, når bolden erobers, så må man kun spille målmanden en gang (og den må ikke samles op med hænderne). Se nærmere her.Hjørnespark

Hjørnespark tages som et spark og er direkte. Også ved hjørnespark gælder 4 sekunders reglen. Se nærmere her.Dommeren

Futsalkampe ledes efter samme model som håndboldkampe. Dvs. med to dommere på banen der tager sig af selv kampafviklingen og et dommerbord der holder øje med tiden, begåede frispark etc. Se nærmere her.