Futsal Historie


Futsal har sine rødder i Sydamerika, hvor spillet i forskellige variationer så dagens lys i 1930’ernes hastigt voksende storbyer. I byer som Uruguay's hovedstand Montevideo og i Brasiliens største by São Paulo medførte den massive indvandring fra den traditionelt fodboldglade landbefolkning et nærmest umætteligt behov for nye fodboldbaner. Et behov som på grund af pladsmangel ikke umiddelbart lod sig opfylde, hvorefter man i stedet begyndte at spille der, hvor der var plads. Det være sig både udendørs mellem boligblokkene i de nye boligkvater (af ofte tvilsom kvalitet), der skød op som paddehatte overalt, eller indendørs i gymnastik- & basketballhaller. Dette førte til udviklingen af fodboldspil, som man kunne spille på mindre baner med færre spillere. Regler der i forhold til de almindelige fodboldregler blev tilpasset forholdene og med bolde der var mere egnet til de hårde underlag, man almindeligvis var henvist til, end almindelige udendørsfodbolde.


Midt i 30'erne dukkede de første 'officielle' regler op, og de mange forskellige udgaver af spillet begyndte at tilpasse sig til et egentligt fælles spil på tværs af de sydamerikanske landegrænser. Drivkraften var her den kristelige ungdomsorganisation YMCA, der både så mange fordele i, at der var mulighed for en fornuftig fritidsaktivitet i de nye ofte slumprægede storbyer, og som samtidig havde et naturligt netværk på tværs af landene og de mange storbyer, hvorigennem det nye spil kunne sprede sig og derved tage form til en ny sport.


Første i midten af 50'erne begyndte de første organiserede futsalforbund (under navnet Futebol de Sãleo) at blive dannet. Ikke overraskende skete det i de brasilianske delstater, da spillet mere end noget sted havde rodfæstet sig blandt brasilianerne. Det i en grad så Futsal reelt er grundlaget for det fodboldspil, der senest siden Pelé og VM i 1958 for mange har stået som fodboldens oprigtige sjæl. Mange har fejlagtig den opfattelse, at hemmeligeheden bag de mange fantastiske tekniske fodboldspillere Brasilien gennem årtier har beriget verden med, er den ukomplicerede fodbold på Brasiliens mange strande. Sandheden er, at mange af tidernes store brasilianske (og sydamerikanske) stjernes høje tekniske niveau er grundlagt med masser af Futsal/Futebol de Sãleo i barndomsårene.


I 1965 blev Confederacion Sudamericana de Futbol de Salon grundlagt og dette forbund var samme år vært for det første internationale mesterskab. Lidt overraskende med Paraguay som de første Sydamerikanske mestre (siden har Brasilien dog vundet hver gang). I 1971 var tiden moden til dannelsen af et verdensforbund FIFUSA, der i 1982 var vært ved det første verdensmesterskab med Brasilien som de første vindere. I 1985 blev det andet verdensmasterskab afholdt denne gang med Spanien som vinder. Siden har netop Brasilien og Spanien været de to dominerende nationer i Futsal.


I 1989 blev Futsal overtaget af det internationale fodboldforbund FIFA. Det sket dels fordi sporten var ved at blive for stor til FIFUSA, og dels fordi FIFA ønskede at have et officielt bud på en indendørsudgave af fodbold. FIFA's overtagelse medførte en afpudsning af reglerne med blandt andet det formål at gøre spillet endnu mere teknisk og udviklende. Et af tiltagende var blandt meget andet indførelsen af den nuværende type bold (størrelse 4 for senior). Desuden blev navnet 'Futsal' stadfæstet som den officielle betegnelse for spillet.


Den vigtigste konsekvens af FIFA's optagelse af Futsal i familien er uden tvivl, at spillet dermed for alvor kom på den officielle dagsorden, hvilket har fået stadig flere af de både regionale & nationale fodboldforbund til at gøre en seriøs indsats for udbredelsen af Futsal. I 1996 indbød det europæiske forbund UEFA således til det første officielle europamesterskab for landshold (med Spanien som vinder), og i 2001 til UEFA Futsal Cup som er Futsals pendant til Champions League for de nationale Futsalmestre (med de spanske mestre fra Castellón som første vinder).


I Danmark kom Futsal officielt på dagsorden i 2008 med indførelse af Futsal som det eneste indendørsspil, hvor der spilles om det officielle danske mesterskab hos både senior og de ældste ungdomsårgange. Fra 2012 har Danmark også haft sig eget officielle Futsallandshold.


I dag er Futsal over hele kloden blevet et meget udbredt spil med både flere millioner registrede spillere og profesionelle ligaer i mange lande. Blandt andet har FC Barcelona et fuldtidsprofesionelt Futsalhold, som både har vundet det spanske mesterskab flere gange og i sæsonen 2011/2012 også UEFA Futsal Cup. Der er ingen tvivl om, at også i de kommende år vil Futsal gå sin sejrsgang over hele verden, efterhånden som kendskabet til spillet bliver stadig mere udbredt. Også i Danmark hvor næste skridt er at gøre Futsal til et spil for også børn & unge, sådan som det har været i mange år i blandt andet Brasilien og Spanien. Og med den lange historie disse to lande har med udviklingen af supertekniske fodboldspillere i den absolutte verdensklasse fristes man det at sige, at det kun kan gå for langsomt. Futsal gør det naturligvis ikke alene. Men en mere målrettet udnyttelse af vintersæsonen med et spil, der tager sigte på at udvikle spillerne, kan uden tvivl gøre en forskel i den rigtige retning.