Tilmelding

Velkommen til den nye Futsalsæon i AFK.

Inden I tilmelder jer, har vi et par praktiske og vigtige informationer, som I bedes læse. Er der spørgsmål, er I naturligvis altid velkommen til at kontakte klubben.

Forskellige omstændigheder gør, at alle Aalborg Futsal Klub’s hold i den kommende sæson kun træner i Aalborghus Gymnasiums Hal. De samme omstændigheder gør også, at vi i år har færre haltimer til rådighed. Vi er i forhandling med kommunen om flere timer, men som situationen er nu, så vil vi kun kunne tilbyde træning i weekenden for de fleste hold. Til gengæld har vi udvidet vores turneringstilbud, så alle hold udover de 4 runder i DBU’s turnering kommer ud til 2 eksterne stævner i løbet af vinteren. Hvilke stævner det bliver, fastlægges på de enkelte hold.

Forskellen i antallet af ugentlige træningsgange betyder, at der vil være forskel på kontingentet, idet de hold der træner 2 gang betaler mere end de hold, der træner 1 gang om ugen.

Bestyrelsen har siden sidste sæson i dialog med klubbens trænere arbejdet på en ny vision for klubbens virke. Årsagen hertil er dels det glædelige forhold, at klubben nu går ind i sin 5. sæson, og dels at Futsalmiljøet ligeledes glædeligt har ændret sig meget siden bolden første gang rullede i AFK. Spørgsmålet har derfor for os været, hvilken klub vil vi være i de kommende år. Det kan I læse mere om her: AFK – Mission, Vision og Strategi

Et stort ønske fra vores trænere har været, at det blev strammet lidt på disciplinen; ikke mindst i forhold til fremmødet til træningen. Argumentet har været, at der er for mange som tilmelder sig, men som reelt ikke kommer, og at dette er brandærgerligt, når vi på de fleste hold har venteliste. Derfor har bestyrelsen udarbejdet et sæt leveregler, som skal hjælpe os alle med at få tingene til at fungere: Leveregler for Aalborg Futsal Klub

Endeligt skal I huske, at det er vigtigt, at alle løbende tjekker hjemmesiden, hvor der på hver hold-side er en aktivitetsliste, som løbende bliver opdateret.

I forhold til tilmeldingen forbeholder klubben sig ret til at nedlægge hold, hvis der ikke er nok tilmeldinger.

Regler omkring klub: En spiller må godt spille udendørs fodbold i en klub, indefodbold for en anden klub og futsal for en tredje klub. Træner man i Aalborg Futsal Klub, er det ikke tilladt at spille futsalkampe for andre klubber end Aalborg Futsal Klub.